Tjenester

Kraftutbygging og rehabilitering

Masseforflytting

Graving

Pigging

Boring

Sprenging

Industrianlegg

Muring

Gråsteinmuring

0-8 mm grus

0-16 mm grus

0-32 mm oppretting

8-16 mm singel

16-32 mm singel

32-64 mm pukk

Tunnelmasser

0-100 mm pukk

Murstein, Agakvartsitt

Maskiner

  Volvo EC 555
  Doosan 225 LC
  Cat 312 DL
  Cat 324 CL
  Cat 938 G
  NLT 6040

Biler

  Volvo FH 12, 8x4 dumper
  Volvo FH 16, 8x4 dumper
  Scania 164, 6x4 dumper
  Scania R580, 8x4 kranbil

Utstyr

  Forskjellige hydrauliske hammere
  Montabert CP17 225
  Brøyte & strøutstyr